ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

Chương trình dã ngoại tạo cho các em học sinh một sân chơi lành mạnh, hiểu được sâu sắc hơn ý nghĩa của tình đoàn kết, phát huy sức mạnh thể chất, trí tuệ, tinh thần của mỗi cá nhân, xây dựng kỹ năng hợp tác.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.