Entries by MMOST Việt Nam

Khóa học Toán Sơ Đồ

CON BẠN ĐANG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG
 Sợ hãi môn Toán
 Khó khăn trong việc tập trung và suy nghĩ phép tính
 Chậm hiểu, dễ quên, chưa nhạy bén trong tính toán

Khóa học hành trình đổi thay

Hành trình đổi thay là khóa học Kỹ Năng Sống dành chuyên cho độ tuổi từ lớp 5 đến lớp 8, được thiết kế dựa trên những đặc tính chủ đạo và sự thay đổi về tâm lý độ tuổi.