Bài khảo sát năng lực học sinh nhằm giúp phụ huynh hiểu hơn về cách học của con em mình, năng lực hiện tại; từ đó xác định được điểm mạnh, yếu để hỗ trợ đồng hành cùng con trong việc học! Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến phụ huynh; đồng thời MMOST sẽ hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ lộ trình học tập dành riêng bạn học sinh đó!

Bảng Khảo Sát Đánh Giá Năng Lực Toàn Diện Của Học Sinh

Bài khảo sát năng lực học sinh nhằm giúp phụ huynh hiểu hơn về cách học của con em mình, năng lực hiện tại; từ đó xác định được điểm mạnh, yếu để hỗ trợ đồng hành cùng con trong việc học! Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến phụ huynh; đồng thời MMOST sẽ hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ lộ trình học tập dành riêng bạn học sinh đó!

Loading

Chia sẻ đến các phụ huynh khác​

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Chia sẻ ý kiến tại đây