GIỚI THIỆU MMOST VIỆT NAM

SỨ MỆNH

Mmost với sứ mệnh góp phần THAY ĐỔI Giáo dục Việt Nam, nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp và phát huy tiềm năng to lớn của học sinh Việt Nam, đưa con người Việt Nam lên tầm cao mới. Với phương châm “Vì thế hệ học sinh Việt Nam: Học thông minh – sống bản lĩnh – là chính mình”

TẦM NHÌN

Mmost Việt Nam hướng đến xây dựng hệ thống giáo dục liên cấp và trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam từ năm 2028. 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Với phương châm Học thông minh – sống bản lĩnh – là chính mình

Mmost lựa chọn trở thành tấm gương và là “người bạn đồng hành” để giúp đỡ các em lựa chọn cuộc sống tích cực, nuôi dưỡng giá trị tâm hồn, phát huy tiềm năng làm nền tảng vững chắc cho cuộc sống hạnh phúc, thành công trong tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC